Venirea Împăratului ce va domni curând

El a venit atunci smerit:

Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.
 (Zah. 9:9)

… și va veni din nou cu slavă:
Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.
Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit;
Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare:
jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
(Zah. 14:3-4)

One Reply to “Venirea Împăratului ce va domni curând”

  1. A most amazing interpretation of Christ the Lord’s presence in the Garden of Ghetsemane–a 4 years-old girl powerfully sings! A very high quality song and lyrics–definitely pleasing to the Lord!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s