Conferință, Viena: ”Fericita noastră nădejede – Răpirea Bisericii”

”Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună;
înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună;
înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!”
Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui.
Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.”
(Is. 40:9-10)
Următoarea oprire – Viena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s