Cartea ”Răpirea Bisericii – fericita noastră nădejde”

”Este învățătura despre ridicarea la cer a Bisericii lui Hristos una dintre doctrinele de bază ale Sfintelor Scripturi sau doar o invenție teologică modernă a ultimelor două se­cole? Va exista cu adevărat o judecată a lumii timp de șapte ani, urmată de o împărăție a păcii și dreptății ce va dura o mie de ani? Trebuie să ne pregătim pentru a-l înfrunta pe liderul mondial cunoscut sub numele de anticrist sau va fi o ”scă­pare” a celor credincioși înainte de a se manifesta pe deplin ”taina fărădelegii”? Dacă într-adevăr evenimentele finale sunt pe punctul de a se declanșa, care va fi succesiunea lor cronologică? Pentru ce ar trebui să ne pregătim mai întâi: pentru anii de judecată și de revărsare a mâniei lui Dumnezeu sau pentru a‑L întâm­pina pe Domnul în văzduh?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările actuale pe care și le pune orice creștin care citește Biblia și care știe că istoria omenirii se află în mâinile lui Dumnezeu, iar El o diri­jează în direcția împlinirii planurilor Sale. Cartea de față este o încercare de a da un răspuns biblic la aceste întrebări și la altele asemănătoare, așezând în ordine mulțimea ideilor des­prinse din Biblie în urma unui studiu îndelungat și asiduu. Mă rog ca autorul Sfintelor Scripturi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să dea lumină tuturor celor ce vor parcurge pagi­nile următoare și să ne pregătească pe toți să înfruntăm cu credință vremurile dificile care ne stau înainte.” (Cuvânt înainte)

Cartea poate fi comandată la numărul de telefon 0721 226 568
sau pe adresa de e-mail: trezireazi@gmail.com

4 Replies to “Cartea ”Răpirea Bisericii – fericita noastră nădejde””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s