T13-14 – ”Despre pomeni, colive și vămi ale văzduhului”

T13. Sufletul după moarte nu are de trecut niște vămi ale văzduhului, pentru a ajunge în prezența lui Dumnezeu. De aceea, este inutil să se încerce ajutarea lui după ce a trecut în veșnicie.

T14. Milosteniile și faptele bune făcute pentru a ajuta sufletul unui om după moarte sunt reminiscențe ale unor obiceiuri păgâne și n-au nicio legătură cu creștinismul pe care l-a predicat Domnul și apostolii Săi.

Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris:
„Norodul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.”
Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor și a paharelor,
și faceți multe alte lucruri de acestea.”
El le-a mai zis: „Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina voastră. (Ev. Marcu 7:6-9)

One Reply to “T13-14 – ”Despre pomeni, colive și vămi ale văzduhului””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s