Semnele vremurilor – actualizare, martie 2017

Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.” (2Pet. 1/19)

A doua venire a Domnului Isus este prorocită în detaliu, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Sunt multe lucruri pe care le putem vedea anunțate – întreaga carte a Apocalipsei, prorociile făcute de către Domnul Însuși în Evanghelii, cât și cele lăsate prin apostolul Pavel își așteaptă împlinirea în curând. La toate aceste prorocii este bine ”să luăm aminte, ca la o lumină care strălucește” în întunericul acestei lumi, ce zace cuprinsă de cel rău.

Dacă două treimi din conținutul profetic al Bibliei și-au găsit deja împlinirea – cele mai multe la prima venire a Domnului Isus, ca Miel de jertfă – mai rămâne încă o treime care se împlinește în detaliu chiar în zilele noastre și va continua să se desfășoare în perioada imediat următoare. Suntem generația care trăiește vremea cea mai încărcată de semnificație profetică din istoria umanității și avem șansa de a trece în eternitate fără a gusta moartea, asemenea lui Enoh și Ilie.

În așteptarea venirii Lui să ne curățăm inimile de orice întinare și să ne ducem solia până la capăt, după cum este scris:  ”Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor. 5/20)

 

One Reply to “Semnele vremurilor – actualizare, martie 2017”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s