Semnele vremurilor – actualizare, feb. 2017

Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.
Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc…” (2 Cor. 5:1-2)

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.” (1 Cor. 15:51-52)

Întrebarea care ar trebui să ne-o punem fiecare dintre noi astăzi, indiferent de părerile noastre cu privire la viitor și de opinia noastră cu privire la cronologia evenimentelor din viitor, din vremea sfârșitului, întrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem fiecare este aceasta:

Îl așteptăm noi pe Domnul Isus astăzi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s