O jertfă care ne obligă

Domnul nostru S-a jertfit ca noi să avem viața – o viață din belșug și pentru veșnicie. Prețul răscumpărării a fost plătit, lucrarea de pe cruce a fost desăvârșită, iar mântuirea pe care ne-o dă în dar ne face să ne bucurăm în nădejdea slavei.

Crucea Sa însă ne și obligă la o viață sfântă, știind cât de grave consecințe au păcatele noastre și cât de mult L-a costat pe El să ne salveze. Gândindu-se la acest lucru, apostolul Petru îi îndemna pe credincioșii din Biserica primară:   Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.
 Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1Petru 1:15-19)

Aceste cuvinte trebuie să-și găsească o rezonanță adâncă și în sufletele noastre, a creștinilor peste care a venit sfârșitul veacului. Crucea Sa ne desparte de lume, dacă îi înțelegem adevărata valoare. Mai mult decât atât – ea trebuie purtată până la sfârșit, așa cum ne-a chemat chiar Domnul: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” (Mt. 16:24)

Un mesaj despre crucea Domnului nostru Isus Hristos…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s