Sfinții cu o inimă înflăcărată – Samuel Chadwick

„În botezul Duhului există un dar al puterii și prin el credinciosul este echipat pentru slujire și înzestrat în vederea mărturisirii. Duhul umple, vitalizează și energizează cu puterea lui Dumnezeu. Izbăvirea de păcate, eficiența în slujire și eficacitatea în mărturisire sunt date de plinătatea acestei binecuvântări a Cincizecimii.

Ce schimbare aduce această experiență în viața de rugăciune?

Ea îl face pe credincios puternic în rugăciune. Rugăciunea este o sarcină imposibilă fără Duhul Sfânt. Noi nu știm pentru ce ar trebui să ne rugăm cum se cuvine, dar Duhul ne ajută în neputințele noastre (Rom. 8:26). Duhul direcționează și inspiră rugăciunea, acordă pricepere și intensitate mijlocirii și aduce bucurie în comuniunea cu Dumnezeu. Oamenilor umpluți de Duhul le place să se roage, iar rugăciunea făcută prin Duhul trebuie să triumfe.

Singura grijă a diavolului este să-i împiedice pe creştini să se roage. El
nu se teme de studiile fără rugăciune, de lucrarea fără rugăciune, de religia fără
rugăciune. El râde de truda noastră, îşi bate joc de înţelepciunea noastră, dar
tremură atunci când ne rugăm.

Se pare că cel mai mare lucru din universul lui Dumnezeu este un om care se roagă. Există un singur lucru şi mai uimitor – ca omul, ştiind toate acestea, să nu se roage.”

Samuel Chadwick (1860-1932)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s