Putere nelimitată – botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, de D. L. Moody

Extrase dintr-un interviu cu D. L Moody, despre întoarcerea sa la Domnul și experiența botezului cu Duhul Sfânt. De notat faptul că timpul evenimentelor relatate este situat undeva în jurul anului 1870, după trezirea de la mijlocul secolului XIX din America și cu aproximativ 30 de ani înainte de mișcările de trezire de la începutul secolului XX.

Personal, consider experiența lui Moody drept una dintre cele mai clare relatări ale lucrării Duhului Sfânt în vremea noastră. El nu doar pecetluiește pe cel născut din nou, ci și îl umple, împuternicindu-l pentru lucrările pe care le-a rânduit.

Domnul să ne binecuvânteze pe toți cu această sete după Duhul Sfânt, așa cum este scris: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” (In. 7:37-38)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s