Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri…

2 Cronici 7:14
“…dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.”

A doua parte a unui cuvânt despre nevoia de trezire, rostit într-o biserică creștină din Bacău. Domnul să ne ajute să ne smerim, să ne ne rugăm și să căutăm Fața Lui, pentru ca El să ne vindece pe noi și țara aceasta care suferă!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s